ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
678 ถ.แจ้งสนิท   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
เบอร์โทรศัพท์ 045-714270
Email : yoss.ac.th@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :