ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
ฟ้า - ชมพู

ฟ้า - ชมพู กตัญญูรู้สามัคคี มีวินัยใจเข้มแข็งร่วมแรงสู้
เลือดในกายที่มีอยู่ เราต่างรู้ต้องทนสู้สู่หลักชัย
สถานศึกษาครูบาและอาจารย์ เปิดตำนานนักสู้หน้าใหม่
เรารวมใจให้เป็นหนึ่ง ถึงดวงดาว
แสงแพรวพราว รอพวกเราให้ก้าวไป
ด้วยหัวใจที่รักสามัคคี เพื่อแผ่นดินที่เราอยู่
เราจะสู้เพื่อศรัทธา เทิดไท้องค์กษัตราเพื่อ ฟ้า - ชมพู
กตัญญูรู้คุณครู...อาจารย์
เมื่อมีหนึ่งต้องมีสองสามตามมา สานความฝันสร้างศรัทธา
รุ่นน้องท่องอุดมการณ์ ให้คงอยู่ยืนยาวนาน
ให้โลกกล่าวขานตำนานนักสู้ โรงเรียนกีฬา อบจ.ยโสธร (ซ้ำ 3 ครั้ง)