ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนจะเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เดิมหรือไม่ ?
เรียนต่อ
ไม่เรียนต่อ
ยังตัดสินใจไม่ได้
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/12/2012
ปรับปรุง 19/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 115117
Page Views 157398
คณะผู้บริหาร

นายทวีศักดิ์ ศรีใสคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางชื่นจิตร หมู่สูงเนิน
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางปิยะพร กนิษฐพยาฆร์
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นางวิภาวดี ภูนาสูง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวนิดอุรยา จันแจ้ง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนากีฬา

นายอิสรภาพ ลูกบัว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายวัชระ ปัตตามะตัง
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน