ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนจะเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เดิมหรือไม่ ?
เรียนต่อ
ไม่เรียนต่อ
ยังตัดสินใจไม่ได้
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/12/2012
ปรับปรุง 19/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 115104
Page Views 157385
ภาพกิจกรรม
พิธีปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ด้วยทางโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร กำหนดจัดปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ทราบระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา การจัดบริการสวัสดิการแก่นักนักเรียน  และเพื่อสร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรมในหมู่นักเรียน ให้นักเรียนมีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นนักเรียน  ของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักนักเรียนด้วยกัน  ระหว่างนักเรียนกับครู และระหว่างครูกับผู้ปกครอง อันจะส่งผลให้นักนักเรียนมีความพร้อม ในการใช้ชีวิตในโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรอย่างมีความสุข  ทางโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจึงกำหนดจัดปฐมนิเทศนักเรียน วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ท่านผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาส
แนะนำคณะครู
แนะนำคณะครู
หัวหน้าฝ่ายต่างๆกล่าวอธิบายภาระงานและระเบียบต่างๆในโรงเรียน
ผู้ปกครองและนักเรียน พบปะครูที่ปรึกษาแต่ละชั้นปี
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2560,22:02   อ่าน 14 ครั้ง