ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา ครั้งที่ 20 ณ จังหวัดนครสรวรรค์
การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 “นครสวรรค์พลบดีเกมส์” ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัด นครสวรรค์
ตารางสรุปเหรียญทั้งหมดที่ได้รับ
นักเรียนรับเหรียญรางวัลกีฬายกน้ำหนัก
นักกีฬากรีฑารับเหรียญรางวัล
นักเรียนได้รับเหรียญทองแดงกีฬากรีฑา ประเภท 4x400
นักเรียนได้รับเหรียญเงินกรีฬามวย
นักกรีฑารับเหรียญเงิน
นักกรีฑารับเหรียญทองแดง
นักกีฬายกน้ำหนักรับเหรียญรางวัล
นักกีฬายกน้ำหนักรับเหรียญรางวัล
นักกีฬายกน้ำหนักรับเหรียญรุ่นอายุ 16 ปี ชาย
ผู้อำนวยการให้โอวาทก่อนเข้าที่พัก ณ วัดคีรีวงค์
นักเรียนรับเหรียญเงินกีฬามวย
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2560,12:40   อ่าน 415 ครั้ง