ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการแข่งขันกีฬา การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ “ชุมพร-ระนองเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๖ –

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ “ชุมพร-ระนองเกมส์”

ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐

ณ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง


   สรุปผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ “ชุมพร-ระนองเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด จังหวัดยโสธร ทั้งหมด ๒๓ เหรียญ ได้แก่ ๗ เหรียญทอง ๑๑ เหรียญเงิน และ ๕ เหรียญทองแดง อยู่ลำดับที่ ๒๗ จาก ๗๖ สังกัดที่เข้าร่วมแข่งขัน

ซึ่งทางโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้ทำผลงานในการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ทั้งหมด ๑๑ เหรียญ ได้แก่เหรียญรางวัล ๙ เหรียญเงิน และ ๒ เหรียญทองแดง ดังนี้


รายชื่อนักกีฬาได้รับเหรียญรางวัล

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ชั้น

ประเภทการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

กีฬายกน้ำหนัก

ครูผู้ฝึกสอน นางสาวนิดอุรยา   จันแจ้ง

นายพชรเมธี   ธาระพันธ์

ม.๖

รุ่น ๘๕ กิโลกรัม - ชาย เกิน ๗๗ กิโลกรัม   ไม่เกิน ๘๕ กิโลกรัม

๓ เหรียญเงิน

นายธราธร    ไกรยรัตน์

ม.๖

รุ่น ๑๐๕ กิโลกรัม - ชาย เกิน ๙๔ กิโลกรัมไม่เกิน ๑๐๕ กิโลกรัม

๓ เหรียญเงิน

นายภิญโญ    ศิริโสม

ม.๕

รุ่น ๙๔ กิโลกรัม- ชาย เกิน ๘๕ กิโลกรัม   ไม่เกิน ๙๔ กิโลกรัม

๑ เหรียญเงิน

๒ เหรียญทองแดง

กีฬามวยไทนสมัครเล่น

ครูผู้ฝึกสอน นายวัชระ   ปัตตามะตัง

นายศักดิ์สิทธิ์   ศรีชนะ

ม.๕

รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน ๖๓.๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๖๗ กิโลกรัม บุคคลชาย

๑ เหรียญเงิน

กีฬากรีฑา

ครูผู้ฝึกสอน นางสาวปิยะพร   กนิษฐพยาฆร์

นายกายสิทธิ์  ทองคำ

นายอรรถชัย  เสียงเย็น

นายณรงค์กรณ์  คงสุข

นายวรวุฒิ  สารบาล

ม.๕

ม.๕

ม.๔

-

วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร - ชาย

๑ เหรียญเงิน


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2560,00:00   อ่าน 692 ครั้ง