วันศุกร์, สิงหาคม 19

เหตุใดกีฬาจึงเป็นกิจกรรมที่สำคัญสำหรับโรงเรียนมัธยมปลาย

0
380
high school mates

กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ หลายคนอาจจะเคยได้ยินวลีนี้ผ่านหูไปบ้างแล้ว โดยสาเหตุที่คนเชื่อเช่นนั้น เป็นเพราะว่า กีฬาสามารถสร้างคนๆ นึงให้มีลักษณะนิสัย อย่างที่ควรจะมีได้ ทั้งเรื่องของการปลูกฝัง , พัฒนาคนให้มีคุณภาพ และ สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี และ บุคคลเหล่านี้ ที่ผ่านการหล่อหลอมในเชิงกีฬา ก็จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้เจริญได้ในอนาคต

กีฬากับความสำคัญในระดับโรงเรียน

ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกโรงเรียน ทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมัธยมปลายต่างมีกิจกรรมหลักประจำปีอยู่ตลอดนั่นคือกีฬาโรงเรียนหรือ กีฬาสีโดยสาเหตุที่กีฬาเป็นกิจกรรมที่สำคัญสำหรับทุกโรงเรียนนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าโรงเรียนต้องการให้นักเรียนมีกิจกรรมที่ผ่อนคลายจากการเรียน เพราะบางครั้ง คุณไม่รู้หรอกว่า นักเรียนในระดับชั้นต่างๆ มีความเครียดต่อการเรียนมากแค่ไหนโดยเฉพาะมัธยมปลายที่ต้องก้าวสู่ ระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้น แทบทุกโรงเรียนจึงให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมกีฬาเป็นอย่างมาก

นอกเหนือจากเหตุผลในเรื่องของในแง่การผ่อนคลายแล้วนั้นการเล่นกีฬาทั้งในการเรียนการสอนวิชาพละหรือการแข่งขันกีฬาในกีฬาโรงเรียนต่างก็สร้างประโยชน์หลายอย่าง ทั้งการปลูกฝังให้มีความรักสามัคคี ซึ่งสามารถนำไปใช้ในเรื่องอื่นๆ ในชีวิตจริงได้ หรือจะเป็นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น รวมถึง ยังทำให้ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ที่สำคัญ ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนในวัยนี้ให้ห่างไกลจากยาเสพติดด้วย

ความสำคัญขององค์การกีฬา

องค์การกีฬานับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกีฬาแต่ละประเภท แต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าแท้จริงแล้วองค์การกีฬาคืออะไร

โดยองค์การกีฬาหมายถึงหน่วยงานหรือสมาคมกีฬานั้นๆ ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ.2558 โดยประกอบด้วย สมาคมหลัก 3 อย่าง เริ่มจาก สมาคมกีฬาทั่วไป คือ ชมรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาแก่สมาชิกทั่วไป และ จดทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดเท่านั้น

ต่อด้วย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด คือ สมาคมกีฬาทั่วไปที่แต่ละจังหวัดนั้นๆ จัดขึ้น โดยมีเงื่อนไขว่าต้องใช้ชื่อตามจังหวัดนั้นๆ เท่านั้น และ ที่สำคัญต้องได้รับอนุญาตเป็นสมาคมแห่งจังหวัด ถูกต้องตามกฎหมาย และ เงื่อนไขที่กำหนดทุกอย่าง

ปิดท้ายกันที่ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย โดยจะเป็นสมาคมที่กำกับดูแลกีฬาประเภทใหญ่ที่สุดระดับประเทศ โดยจะต้องมีผลงานเชิงประจักษ์ หรือ ชัดเจน ในระดับนานาชาติ และ ได้รับอนุญาตให้เป็นสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยได้

ทั้งนี้ปัจจุบัน สมาคมกีฬาในประเทศไทย ถูกจัดขึ้นแล้วในหลายๆ ประเภท อาทิ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ

Comments are closed.